Loading...
Konsultos er et konsulenthus, der leverer beslutningskvalificerende overblik
i komplekse økonomiske og business artede problemstillinger til små- og
mellemstore virksomheder, der allerede er etableret eller er i en opstartsfase.

Konsultos sørger for at personen der driver virksomhed og nøgle spillere
er hørt og forstået hvis assistance skal lykkedes. Konsultos sikrer at viden
grundlægges i kundens organisation gennem deling af vores ekspertise og tæt
samarbejde med nøglepersoner på alle niveauer af organisationen.
Konsultos konsulenter er problemknusere, projektdrivere og resultat skabere!


Vores ekpertise
Vi er skarpe ligesom vores priser
Som personer er vi kommercielt orienteret og hurtig til at sætte os ind i nye situationer og problemstillinger.
Vi oplever at vores evne til at lytte og "skære" ind til sagens kerne er med til at skabe klarhed og give retning.
Vi har ligeledes ry for at skabe tillid og tryghed samt at være ansvarlige.
Det skaber rettidige resultater som alle kan være tilfredse med.
Yderligere er vi gode til opbygning af relationer, netværk, kommunikation og formidling.
Vi er åbne, engageret, lidenskabelig, vedholdende og fleksibel.
Det er især inden for strategisk ledelsessparring vi er stærk.
Vi har gennem årene opnået indgående erfaring med at skabe rettidig og beslutningskvalificerende
overblik for øverste ledelse i komplekse økonomiske og business artede problemstillinger.
Konsultos er ligeledes god til at styre og følge op på de scenarie valg der forfølges,
hvilket også involverer projektkoordinering/ledelse og tæt kontakt/hjælp til alle involverede aktører i processen.